ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือนสิงหาคม 2560

posted Aug 25, 2017, 8:13 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร

     

วันที่ 25 สิงหาคม 2560  ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผอ.สพม.20 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือนสิงหาคม 2560 ณ โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร  โดยมี ว่าที่ร.ต.สมประสงค์ วงษ์อุบล ผู้อำนวยการโรงเรียนในนามประธานสหวิทยาเขตกรมหลวงประจักษ์พร้อมด้วยผู้บริหารในสหวิทยาเขต ได้กล่าวต้อนรับผู้บริหารสถานศึกษา จากนั้นได้ดำเนินการตามวาระประชุม ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/prsesa20
Comments