ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562

posted Feb 11, 2019, 8:34 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ updated Feb 11, 2019, 8:36 AM ]
 
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 นายมรกต กลัดสอาด ผอ.สพม.20 นายวีระชัย บุญคำมูล รองผอ.สพม.20 ผู้อำนวยการกลุ่มและคณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดร่วมประชุมทางไกลวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน และจากนั้นได้ดำเนินการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม โดยได้รับเกียรติจากนายณัฐภัทร์ พลอยสุภา นายอำเภอน้ำโสม กล่าวต้อนรับคณะผู้บริหารสถานศึกษา