ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ผ่านระบบ Video Conference

posted May 23, 2019, 12:45 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร

วันนี้ 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายมรกต กลัดสอาด ผอ.สพม.20 นายวีระชัย บุญคำมูล รอง ผอ.สพม.20 นายชูวิทย์ สิงห์โท รอง ผอ.สพม.20 และผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ผ่านระบบ Video Conference ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมศรีบุรินทร์ สพม.20 โดยดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม แจ้งข้อราชการแจ้งให้สถานศึกษาทราบและถือปฏิบัติ ทั้งเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาในสังกัด ปีการศึกษา 2562

Comments