ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพม.20 ครั้งที่ 3/2563

posted Aug 26, 2020, 1:07 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร

วันที่ 20 สิงหาคม 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพม.20 ครั้งที่ 3/2563 ณ หอประชุมขาวแก้ว โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร จังหวัดอุดรธานี โดยมี ดร.วิทยา ประวะโข ผอ.สพม.20 เป็นประธานการประชุม โดยก่อนการประชุมมีกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เขตสุจริต ร่วมร้องเพลงชาติไทย สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฎิญญาเขตสุจริต ร่วมร้องเพลงจำขึ้นใจ มีการแนะนำรองผอ.สพม.20 ศึกษานิเทศก์ ผู้อำนวยการโรงเรียนที่ย้ายมาใหม่ มอบเกียรติบัตรแก่โรงเรียนและบุคลากรที่ได้รับรางวัลต่างๆ มอบเงินกองทุนช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบเหตุอัคคีภัย มอบหน้ากากอนามัยแก่โรงเรียนในสังกัด และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ


Comments