ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 5/2562

posted Aug 9, 2019, 1:07 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ updated Aug 9, 2019, 1:17 AM ]
วันที่ 8 สิงหาคม 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 จัดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 5/2562 ประจำเดือนสิงหาคม ณ ห้องประชุมขาวแก้ว โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร โดยมีนายมรกต กลัดสอาด ผอ.สพม.20 เป็นประธานในพิธี โดยก่อนการประชุมมีการมอบเกียรติบัตรและแสดงความยินดีแก่นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนนักกีฬาทีมชาติกีฬาคริกเก็ต   ได้แก่ นายณัฐวุฒิ  รอบเขตรำ  นักเรียนโรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยา นายศุภกร  อ่วมเจริญ  เด็กชายศิริภูมิ  สนธิ  นายสิทธิกาญจน์  กล้าหาญ นักเรียนโรงเรียนไชยวานวิทยา และครูผู้ฝึกสอน ได้แก่ นางสาวกรรณิการ์  ศรีพรหมมุนี  ครูโรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยา และนายหยก  สีเกิน  ในโอกาสที่นักเรียนได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนนักกีฬาทีมชาติของสมาคมกีฬาคริกเก็ตแห่งประเทศไทย รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี เพื่อเตรียมทีมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาคริกเก็ตระดับนานาชาติ ระหว่างวันที่ 22-29  ตุลาคม 2562 ณ มณฑลชานตง สาธารณรัฐประชาชนจีนและ มอบเกียรติบัตรแก่โรงเรียนที่มีผลคะแนนการสอบ O-NET ดีเด่น ปีการศึกษา 2561
Comments