ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2563

posted Feb 28, 2020, 1:08 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร

วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น.ดร.วิทยา ประวะโข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2563 ณ โรงเรียนกุมภวาปี และได้ประกาศปฎิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ณ โรงเรียนกุมภวาปี
ą
1.jpg
(91k)
เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร,
Feb 28, 2020, 1:08 AM
Comments