ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา

posted Oct 16, 2019, 12:44 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ updated Oct 16, 2019, 12:45 AM ]

วันที่ 9 ตุลาคม 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศีกษา เขต 20 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 6/2562 ประจำเดือนตุลาคม 2562 ณ หอประชุมพุทธรักษา สพม.20 โดยมีนายภูริพัฒน์ ชาวเวียง รองผอ.สพม.20 รักษาราชการแทน ผอ.สพม.20 เป็นประธานการประชุม โดยก่อนวาระการประชุมมีการมอบเกียรติบัตรแก่โรงเรียนที่ได้รับรางวัล