ประชุมพิจารณาเลื่อนเงินเดือน

posted Mar 30, 2020, 8:22 PM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ updated Mar 30, 2020, 8:22 PM ]

วันที่ 24 มีนาคม 2563 เวลา 10.30 น. ดร.วิทยา ประวะโข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 เป็นประธานการประชุมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของบุคลากรภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ณ ห้องประชุมศรีบุรินทร์ โดยมีรองผอ.สพม.20 และผู้อำนวยการกลุ่มเข้าร่วมประชุม