ประชุมเพื่อซักซ้อมแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์

posted Jul 30, 2020, 2:01 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ updated Jul 30, 2020, 2:02 AM ]

วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.00น. ดร.วิทยา ประวะโข ผอ.สพม.20 เป็นประธานการประชุมเพื่อซักซ้อมแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ โดยมีครูที่รับผิดชอบงานพัสดุ เข้าร่วมประชุม ณ หอประชุมพุทธรักษา สพม.20