ประชุม​ ก.ต.ป.น.​ เพื่อพิจารณาผลการประเมินการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่1/2563

posted Jul 14, 2020, 4:45 PM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ updated Jul 14, 2020, 4:48 PM ]

วันที่ 16 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. นายภูริพัฒน์ ชาวเวียง รองผอ.สพม.20 เป็นประธานการประชุม​ ก.ต.ป.น.​ เพื่อพิจารณาผลการประเมินการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่1/2563​ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019(covid-19)​ของโรงเรียนในสังกัด​ สพม.20 ณ ห้องประชุมศรีบุรินทร์
 Comments