ประชุมกลุ่มโรงเรียนสวนพฤกษศาสตร์อีสานตอนบน

โพสต์30 ต.ค. 2560 08:08โดยเพ็ญพักตร์ สังวิบุตร
วันที่11 ตุลาคม 2560 เวลา 15.00 น. นายมรกต กลัดสอาด ผอ.สพม.20 เป็นประธานในพิธีปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการสมาชิกสวนพฤกษศาสตร๋โรงเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ( เลย หนองบัวลำภู หนองคาย อุดรธานี ) และมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าประชุม โดยมีผู้เข้าประชุมจากโรงเรียนสมาชิก 54 โรงเรียน จำนวน 180 คน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 -11 ตุลาคม 2560 ณ โรงเรียนอุดรพัฒนาการ โดยมีนายอนุพงศ์ อินทปัญญาที่ปรึกษาประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นางธิดาวรรณ นาคเสน ผู้อำนวยการโรงเรียนร่วมเป็นเกียรติในพิธีปิด ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/prsesa20

Comments