ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ สพม.20

posted Mar 30, 2020, 8:33 PM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ updated Mar 30, 2020, 8:37 PM ]

วันที่ 25 มีนาคม 2563 ดร.วิทยา ประวะโข ผอ.สพม.20 มอบหมายให้นายภูริพัฒน์ ชาวเวียง รองผอ.สพม.20 เป็นประธานการรับชมรายการพุธเช้า ข่าวสพฐ. และดำเนินการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 เพื่อเตรียมความพร้อมและวางแผนการทำงานในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ณ ห้องประชุมศรีบุรินทร์