ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้บริหารสถานศึกษา

posted Sep 10, 2020, 9:27 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร
วันที่ 2 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น. ดร.วิทยา ประวะโข ผอ.สพม.20 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้บริหารสถานศึกษาและผู้รักษาการในตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2563) ณ หอประชุมพุทธรักษา เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชกากรครุและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา โดยมีคณะกรรมการ จำนวน 9 ชุดและให้แต่ละชุดมีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาในแต่ละสหวิทยาเขตตามที่ได้รับมอบหมาย


Comments