ประชุมขับเคลื่อนจุดเน้นการเพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ ปีการศึกษา 2563

posted Jan 14, 2020, 1:26 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ updated Jan 14, 2020, 1:43 AM ]
วันที่ 10 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. ดร.วิทยา ประวะโข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการประชุมขับเคลื่อนจุดเน้นการเพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ ปีการศึกษา 2563 (สายอาชีวศึกษา50:50สายสามัญ) ณ โรงเรียนการิน อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ได้รับเกียรติจากนายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานในการประชุม
 
 
Comments