ประชุมการติดตามเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)ก่อนเปิดภาคเรียน

posted Jul 14, 2020, 4:34 PM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร

วันที่ 12 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น. นายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานการประชุมการติดตามเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)ก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมพระราชธีราภรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 โดยมีดร.วิทยา ประวะโข ผอ.สพม.20 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษประถมศึกษาทั้ง 4 เขต หน่วยงานทางการศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี ประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ร่วมการประชุมด้วย
 
 


  
 


Comments