ประชุมหารือจัดงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุ

posted Jul 27, 2020, 9:11 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร

วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563 นายวีระชัย บุญคำมูล รองผอ.สพม.20 เป็นประธานการประชุมการจัดงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ โดยมีประธานสหวิทยาเขต ผู้แทน ผู้อำนวยการกลุ่มเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศรีบุรินทร์
 
  
 Comments