ประชุมชี้แจงและวางแผนโครงการนักเรียนก้าวทันยุติการรังแกในโรงเรียนและโซเชียลมีเดีย

posted Aug 25, 2020, 11:53 PM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ updated Aug 25, 2020, 11:54 PM ]
วันที่ 11 สิงหาคม 2563 นายวีระชัย บุญคำมูล รองผอ.สพม.20 เป็นประธานการประชุมชี้แจงและวางแผนโครงการนักเรียนก้าวทันยุติการรังแกในโรงเรียนและโซเชียลมีเดีย จังหวัดอุดรธานี ณ ห้องประชุมศรีบุรินทร์ สพม.20 โดยมีเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิรักษ์ไทย ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้แทนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา และโรงเรียนบ้านดุงวิทยา ซึ่งเป็นโรงเรียนนำร่องในโครงการ จาก 50 โรงเรียนทั่วประเทศ เข้าร่วมประชุม สำหรับโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้รับการเสริมคุณค่า และพฤติกรรมที่เข้าใจการอยู่ร่วมกันท่ามกลางความหลากหลาย พร้อมทั้งเข้าใจอิทธิพลสื่อ