ประชุมชี้แจงคณะกรรมการ O-NET และประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2563

posted Jan 29, 2020, 11:03 PM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร

วันที่ 24 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. ดร.วิทยา ประวะโข ผอ.สพม.20 เป็นประธานการประชุมชี้แจงคณะกรรมการประจำสนามสอบ ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือ O-NET ปีการศึกษา 2562 เพื่อชี้แจงความเข้าใจในการดำเนินการสอบให้ถูกต้อง จากนั้นได้ดำเนินการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2563 ณ หอประชุมพุทธรักษา โดยมีการมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแก่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่นโรงเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศในการแขง่ขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ณ จังหวัดศรีษะเกษ โรเรียนที่ผ่านการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จากนั้นได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ
 
 
 

Comments