ประชุมชี้แจงการขอรับเงินบำเหน็จบำนาญแก่ผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ

posted Jul 1, 2019, 12:41 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ updated Jul 1, 2019, 1:08 AM ]

วันที่ 28 มิถุนายน 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 จัดอบรมชี้แจงการยื่นขอรับเงินบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็คทรอนิกส์ และชี้แจงเกี่ยวกับการขอรับเงินบำเหน็จบำนาญแก่ผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562 ซึ่งในปีนี้มีผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน 139 คน  ได้รับเกียรติจากนายมรกต กลัดสอาด ผอ.สพม.20 พบปะกับผู้เข้ารับการอบรม ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากร นายสุริยงค์ ลูกจันทร์ นักวิชาการคลัง สำนักงานคลัง เขต 4 อุดรธานี  ณ หอประชุมพุทธรักษา  ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/sesa20udon