ประชุมเชิงปฏิบัติการระบบควบคุมภายใน

posted Oct 29, 2019, 7:21 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ updated Oct 29, 2019, 7:22 AM ]
 
วันที่ 25 ตุลาคม 2562 นายภูริพัฒน์ ชาวเวียง รองผอ.สพม.20 รักษาราชการแทนผอ.สพม.20 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิ
งปฎิบัติการระบบควบคุมภายใน ณ หอประชุมพุทธรักษา สพม.20 เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในระบบควบคุมภายในให้กับผู้ปฎิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่และสถานศึกษาในสังกัด โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากร คือนายอัษฎาวุธ น้อยมี นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ สพป.อุดรธานี เขต 1