ประชุมเชิงปฎิบัติการ คณะกรรมการการบริการกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 10

posted Mar 18, 2020, 9:35 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ updated Mar 18, 2020, 9:36 AM ]

วันที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 น. ดร.วิทยา ประวะโข ผอ.สพม.20 พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ ร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการคณะกรรมการการบริการกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 10 ณ โรงแรมสยามแกรนด์ จังหวัดอุดรธานี ได้รับเกียรติจาก ดร.กวินทร์เกียรติ นนธ์พละ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุม โดยมีการทบทวนผลการปฏิบัติงาน เขตตรวจราชการที่ 10 การวิเคราะห์งานและกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาเขตรวจราชการที่ 10