ประชุมจัดทำแบบรายงาน ผลการดำเนินงานการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

posted May 11, 2020, 3:40 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ updated May 11, 2020, 3:41 AM ]
 
วันที่ 29 เมษายน 2563 เวล 10.00 น. ดร.วิทยา ประวะโข ผอ.สพม.20 เป็นประธานการประชุมจัดทำแบบรายงาน ผลการดำเนินงานการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563 ประกอบด้วย การรายงานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ การรายงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ และการรายงานตามมาตรฐานเขตพื้นที่ เพื่อพิจารณาแบบติดตามที่จะแจ้งให้โรงเรียนรายงานเพื่อความสมบูรณ์ของข้อมูล ณ ห้องประชุมศรีบุรินทร์