ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียน

posted Feb 21, 2018, 1:19 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561นายมรกต กลัดสอาด ผอ.สพม.20 พร้อมด้วยนางธิดาวรรณ นาคเสน ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดรพัฒนาการ นายศรายุทธ ธิศรีชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนราชินูทิศ 2 นายอวยชัย
ประกอบนัน ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 1 อุดรธานี นายวาสนา จุฑานันท์ รองผอ.ร.ร.อุดรพิทยานุกูล นายประดิษฐ์ เตชะไพโรจน์ รองผอ. ร.ร.สตรีราชินูทิศ ร่วมบันทึกเทปประชาสัมพันธ์การรับนักเรียน ในรายการ "ที่นี่มีคำตอบ"ทางโฮมเคเบิลทีวีอุดรธานี ออกอากาศในวันที่ 19 กุมภาพันธ์2561 เวลา 16.00-16.45 น.
ą
เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร,
Feb 21, 2018, 1:19 AM
Comments