ผอ.สพร.เยี่ยมและติดตามการดำเนินการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์

posted Jan 14, 2020, 3:44 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ updated Jan 14, 2020, 3:45 AM ]
 
วันที่ 10 มกราคม 2563 เวลา 14.30 น.ดร.วิทยา ประวะโข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ร่วมต้อนรับนางสุดา สุขอ่ำ ผอ.สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ ในการเยี่ยมและติดตามการดำเนินการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ณ โรงแรมนภาลัย จังหวัดอุดรธานี จากนั้นเดินทางเพื่อให้กำลังใจและติดตามการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา ในการฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับกฎหมายต่างๆ ณ ศาลปกครอง จังหวัดอุดรธานี