ผอ.สพม.20 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนภูพระบาทวิทยา

posted Jan 16, 2020, 2:44 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ updated Jan 16, 2020, 2:45 AM ]
 
วันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2563 เวลา 11.00 น. ดร.วิทยา ประวะโข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 พร้อมคณะ เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนภูพระบาทวิทยา โดยมีว่าที่ร.อ.ทียะ พุทธเพาะ ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนภูพระบาทวิทยา และคณะครูร่วมต้อนรับ โดยได้มอบนโยบายให้แก่คณะครู เน้นย้ำการเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่นักเรียน ให้ทำงานอย่างเต็มความสามารถแม้จะไม่มีผู้อำนวยการโรงเรียน ให้เห็นเด็กนักเรียนเป็นสำคัญ