ผอ.สพม.20 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเชียงหวางพิทยาคาร

posted Jan 24, 2020, 8:28 PM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ updated Jan 24, 2020, 8:29 PM ]
 
    วันที่ 21 มกราคม 2563 เวลา 10.30 น. ดร.วิทยา ประวะโข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนเชียงหวางพิทยาคาร โดยมีนางสาวประภัสสร ทามาลี ผอ.โรงเรียน ร่วมต้อนรับ ในการนี้ท่านผอ.สพม.20 ได้พบปะกับนักเรียนและฝากให้นักเรียนทุกคนเป็นคนดี ต้องมีทักษะอาชีพติดตัว มีทักษะชีวิต และสามารถอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข