ผอ.สพม.20 ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายแก่คณะครูโรงเรียนยูงทองพิทยาคม

posted Jan 9, 2020, 4:30 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ updated Jan 9, 2020, 4:31 AM ]
วันที่ 7 มกราคม 2563 เวลา 16.30น. ดร.วิทยา ประวะโข ผอ.สพม.20 พบปะและมอบนโยบายแก่คณะผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนยูงทองพิทยาคม โดยมีนายลำเพย พิเคราะห์แนะ ผอ.โรงเรียนร่วมต้อนรับ โดยได้มอบนโยบายให้คณะครูให้ความสำคัญแก่เทคโนโลยี โดยเฉพาะการประชุมวิดีโอคอนเฟอร์เร็นซ์ ให้คณะครูใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ และฝากเรื่องการสอบ O-NET เรื่องความสะอาดของสถานที่ ให้ความสำคัญพฤติกรรมของนักเรียนให้รู้จักสัมมาคารวะ อ่อนน้อมถ่อมตนมีกิริยามารยาทของนักเรียน ให้เป็นคนเก่งคนดี