ผอ.สพม.20 ติดตามและนิเทศการจัดการศึกษา ณ โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร

posted Jul 23, 2020, 9:12 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ updated Jul 23, 2020, 9:14 AM ]

วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. ดร.วิทยา ประวะโข ผอ.สพม.20 ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม รองผอ.สพม.20 พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ ตรวจติดตามและนิเทศการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโนา 2019 ณ โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร โดยมีนายจักรกฤษณ์ ไกรวาสังข์ ผอ.โรงเรียน พร้อมคณะร่วมต้อนรับ และให้ข้อมูลการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน โดยได้ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน ห้องสมุด และโรงอาหาร