ผอ.สพม.20 ร่วมต้อนรับนายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี

posted Jun 6, 2019, 12:07 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ updated Jun 6, 2019, 12:08 AM ]
วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 นายมรกต กลัดสอาด ผอ.สพม.20 ร่วมต้อนรับนายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี ในโอกาสเดินทางมาติดตามการดำเนินงานพัฒนาโรงเรียนบ้านหนองบ่อ สังกัดสพป.อุดรธานี เขต 1 และการพัฒนาในรูปแบบโรงเรียนพี่ โรงเรียนน้องร่วมกับโรงเรียนเพ็ญพิทยาคม ภายใต้การขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม กลุ่มโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา จังหวัดอุดรธานี โดยมีนายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นำเสนอรายละเอียดความคืบหน้าการเตรียมการตามแผนงาน โดยการพัฒนาในรูปแบบโรงเรียนพี่โรงเรียนน้อง มีโรงเรียนในสังกัดสพม.20 จำนวน 2 โรง คือโรงเรียนเพ็ญพิทยาคม และโรงเรียนจอมศรีพิทยาคาร