ผอ.สพม.20ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน โรงเรียนอุดรพัฒนาการ

posted Jan 29, 2020, 7:11 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร

วันที่ 23 มกราคม 2563 เวลา 08.30 น. ดร.วิทยา ประวะโข ผอ.สพม.20 พร้อมคณะบุคลากรในสังกัด ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ขนาดกลาง ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 9 นางสาวกนกวรรณ์ บุญพันธ์ นักเรียนชั้น ม.6 ณ โรงเรียนอุดรพัฒนาการ ในการนี้นายกองเอกปราโมทย์ ธัญญพืช รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ร่วมต้อนรับด้วย


Comments