ผอ.สพม.20 ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุดรธานี เพื่อขออนุมัติเปิดเรียน

posted Jul 18, 2020, 9:10 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร
วันที่ 24 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. ดร.วิทยา ประวะโข ผอ.สพม.20 พร้อมด้วย ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม รองผอ.สพม.20 และศึกษานิเทศก์ ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 18/2563และคณะกรรมการประเมินสถานการณ์การระบาดของโรค Covid-19เพื่อเสนอแนวทางการป้องกันและยับยั้งโรค Covid-19 ครั้งที่ 9/2563 โดยมีนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานการประชุม โดยได้รายงานผลการดำเนินการการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 ของสถานศึกษาในสังกัด เพื่อขออนุมัติเปิดเรียนในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม อาคาร 1 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี
 
 
 
Comments