ผอ.สพม.20 ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ

posted May 28, 2020, 8:15 PM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ updated May 29, 2020, 2:14 AM ]
   
วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 ดร.วิทยา ประวะโข ผอ.สพม.20 ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ณ ห้องประชุมกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี โดยมีนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานการประชุม โดยสพม.20 ได้นำเสนอวีดิทัศน์ “ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการป้องกันการแพร่ระบาดโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (Covid-19)  ในสถานศึกษาจังหวัดอุดรธานี”ในคราวที่นายวันชัย  จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีได้มอบนโยบายการจัดทำอ่างล้างมือในสถานศึกษาก่อนเปิดภาคเรียน