ผอ.สพม.20 ร่วมเป็นเกียรติเปิดศาลาอนุสรณ์ 99 ปี โรงเรียนสตรีราชินูทิศ

posted Jul 26, 2019, 10:27 PM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ updated Jul 26, 2019, 10:28 PM ]
วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายมรกต กลัดสอาด ผอ.สพม.20 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดศาลาอนุสรณ์ 99 ปี สตรีราชินูทิศ ณ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ โดยมีคุณสรรค์นรา ชัยรัตน์ เป็นประธานในการมอบศาลา โดยได้รับเงินสนับสนุนจากคุณปรีชา ชัยรัตน์ และเงินบริจาคจากคณะครูผู้เกษียณ ปี 2562 และนักเรียน ม.6 รุ่นปี 2562