ผอ.สพม.20 ร่วมจัดทำบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยสถานศึกษา

posted Aug 26, 2020, 1:17 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ updated Aug 26, 2020, 1:18 AM ]

วันที่ 21 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 น. ดร.วิทยา ประวะโข ผอ.สพม.20 ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการ การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ของนายอภิชาติ พรหมพื้น ผู้อำนวยโรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร โดยมีคณะกรรมการประเมินฯ จำนวน 2 ชุด ประกอบด้วย คณะกรรมการที่ปรึกษาหรือพี่เลี้ยง (Coaching) และคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา และหลังจากนั้นได้ทำบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยสถานศึกษา ระยะเวลา 1 ปี ณ ห้องประชุมโรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร