ผอ.สพม.20 นำทีมผู้บริหาร ประกาศเจตนารมณ์ “เราจะไม่ทิ้งเด็กไว้ข้างหลังแม้แต่คนเดียว”

posted Nov 9, 2017, 7:54 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 นายมรกต กลัดสอาด ผอ.สพม.20 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือนพฤศจิกายน ณ หอประชุมพุทธรักษา และได้ประกาศเจตนารมย์ในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาของสพม.20 ว่า เราจะร่วมกันพัฒนานักเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ให้เต็มตามศักยภาพ ด้วยระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็ง และจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังแม้แต่คนเดียวซึ่งมีรอง ผอ.สพม.20 ผู้บริหารสถานศึกษา และผอ.กลุ่มเข้าร่วมประชุมและรับมอบนโยบายเพื่อนำไปปฏิบัติต่อไป โดยก่อนการประชุมได้นำทีมผู้บริหารสถานศึกษาร่วมรับชม Vedio Conference รายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ.และชมวีดิโอการมอบนโยบายของนายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. ในคราวประชุมผู้อำนวยการเขตพื้นที่สัญจร ณ จังหวัดบุรีรัมย์ เกี่ยวกับภารกิจของผู้บริหารสถานศึกษา  ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/sesa20udon

Comments