ผอ.สพม.20 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนตาดทองพิทยาคม

posted Jul 23, 2020, 9:24 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ updated Jul 23, 2020, 9:25 AM ]

วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น.ดร.วิทยา ประวะโข ผอ.สพม.20 พร้อมด้วย ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม รองผอ.สพม.20 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนตาดทองพิทยาคมในการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมีนางชัชตะวัน สีเขียว ผอ.โรงเรียนและคณะครู เยี่ยมชมห้องเรียน ห้องสมุด โรงอาหาร ห้องปฏิบัติการ