ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ตรวจเยี่ยมโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลในการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2563

posted Jul 14, 2020, 4:43 PM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ updated Jul 14, 2020, 4:56 PM ]
วันที่ 16 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี และคณะ ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลในการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2563 โดยมีดร.วิทยา ประวะโข ผอ.สพม.20 ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม รองผอ.สพม.20 พร้อมด้วยนายจักรพงษ์ ไชยพันธุ์ รองผอ.โรงเรียนอุดรพิทยานุกูลและคณะร่วมต้อนรับและให้ข้อมูล
 
 
 Comments