ผู้ว่าเมืองอุดรธานีมอบนโยบายแก่หัวหน้าหน่วยงานทางการศึกษา เร่งจัดทำ “อ่างล้างมือแบบกด งดสัมผัส” ในโรงเรียนทุกแห่ง เตรียมพร้อมรับเปิดเทอม

posted May 26, 2020, 9:07 PM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ updated May 29, 2020, 2:14 AM ]
              วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี มอบหมายให้นายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานการประชุมทางไกล ผ่านระบบ Video Conference ห้องประชุมศรีบุรินทร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 โดยดร.วิทยา ประวะโข ผอ.สพม.20 พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทั้ง 4 เขต หน่วยงานทางการศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  ผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี  ประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ท้องถิ่นจังหวัด  โดยมีโรงเรียนมัธยมศึกษา จำนวน 63 แห่ง เป็นจุดรับสัญญาณการประชุม ซึ่งมีผู้อำนวยการโรงเรียนในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา ครู และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ทุกแห่งในจังหวัดอุดรธานีร่วมรับชม 

              โดยได้มอบนโยบายแนวทางในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (Covid-19) เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนในปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 โดยให้จัดทำจุดล้างมือแบบเท้ากด งดการสัมผัส ในสถานศึกษาทุกแห่ง ให้แล้วเสร็จก่อนเปิดเทอม และขอความร่วมมือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามาช่วยเหลือในการติดตั้งอ่างล้างมือในสถานศึกษาทุกแห่ง  นอกจากนี้ยังได้กำชับเรื่องมาตรการการเตรียมความพร้อมของโรงเรียนในการสอบคัดเลือกนักเรียนในปีการศึกษา 2563 ด้วย