ผู้ตรวจราชการสพฐ.ลงพื้นที่ให้กำลังใจผู้สมัครสอบครูผู้ช่วย

posted Jul 27, 2020, 8:46 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ updated Jul 27, 2020, 8:47 AM ]

วันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม 2563 นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน ปฎิบัติหน้าที่ผู้ตรวจราชการ สพฐ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี 2563 ณ สนามสอบโรงเรียนบ้านหมากแข้ง โดยวันนี้เป็นการสอบประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งโดยการสัมภาษณ์บุคคล โดยก่อนสอบได้มีการประชุมชี้แจงคณะกรรมการดำเนินการสอบสัมภาษณ์ จับสลากห้องเพื่อป้องกันการทุจริต และท่านผู้ตรวจได้มอบนโยบายแก่คณะกรรมการดำเนินการสอบสัมภาษณ์ ให้ดำเนินการอย่างโปร่งใส มีความยุติธรรม และตรวจสอบได้ และได้ให้กำลังใจแก่ผู้เข้าสอบด้วย โดยมี นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม รองผอ.สพม.20 และคณะร่วมให้ข้อมูล ซึ่งการจัดสอบดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย