ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ เดินทางตรวจเยี่ยมโรงเรียนในกลุ่มพระราชูปถัมภ์ สังกัดสพม.20

posted Nov 14, 2018, 1:44 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ updated Nov 14, 2018, 1:46 AM ]
เมื่อวันที่
13 พฤศจิกายน 2561เวลา 09.00 น. รศ.นายแพทย์โศภณ นภาธร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะ เดินทางตรวจเยี่ยมโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 1 อุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี  ซึ่งเป็นการตรวจเยี่ยมโรงเรียนในกลุ่มพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร และกลุ่มรัชมังคลาภิเษก กลุ่มด้วยรักและห่วงใยและกลุ่มกพด. โดยท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีได้พบปะกับคณะผู้บริหาร ครู ศึกษานิเทศก์ เพื่อรับฟังปัญหา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นข้อเสนอแนะ และให้ขวัญและกำลังใจคณะครูนักเรียนในการปฏิบัติงาน  จากนั้นเวลา 14.00 น. เดินทางไปยังโรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี  โดยมีนายชูวิทย์ สิงห์โท รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 20 และบุคลากรสพม.20 นายสมบูรณ์ จวนสาง รองผู้อำนวยการโรงเรียนรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 1 อุดรธานี  นางสิตาพัชร์ ผิวเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก คณะผู้บริหาร ครู ร่วมต้อนรับและรับฟังข้อเสนอแนะ