พิธีปิดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงานและการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา

posted Sep 28, 2020, 3:29 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร
วันที่ 17 กันยายน 2563 ดร.วิทยา ประวะโข ผอ.สพม.20 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีปิดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงานและการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต)​ประจำปีงบประมาณ 2563 ระดับภูมิภาค(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน)​ระหว่างวันที่ 15-17 กันยายน 2563 ณ โรงแรมนภาลัย จังหวัดอุดรธานี โดยได้รับเกียรติจากนายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ. เป็นประธานในพิธี
Comments