พิธีปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดอุดธานี

posted Jun 22, 2019, 10:08 PM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ updated Jun 24, 2019, 1:58 AM ]
วันที่ 21 มิถุนายน 2562 นายมรกต กลัดสอาด ผอ.สพม.20 เป็นประธานปิดการแข่งขันกีฬ
านักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 2 ณ สนามกีฬา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี โดยมีนายธีระชัย นนพิภักดิ์ ประธานสหวิทยาเขตกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม กล่าวรายงาน โดยมีพิธีมอบธงเจ้าภาพในปีต่อไปให้แก่ว่าที่ร.ต. บรรจง มูลตรีแก้ว ประธานสหวิทยาเขตอุดรพิทยานุกูล Comments