พิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 “อุดรธานีเกมส์”

posted Jan 29, 2020, 7:04 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ updated Jan 29, 2020, 7:05 AM ]

วันที่ 22 มกราคม 2563 เวลา 18.00 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกบัณฑิตย์ มลายอริศูนย์ เป็นผู้แทนพระองค์ เปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 “อุดรธานีเกมส์” ที่จังหวัดอุดรธานี ในการนี้ ดร.วิทยา ประวะโข ผอ.สพม.20 มอบหมายให้นายภูริพัฒน์ ชาวเวียง รองผอ.สพม.20 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 ประจําปี 2563 อุดรธานีเกมส์ ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี โดยเริ่มการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 22-30 มกราคม 2563