พิธีบวงสรวง พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม

posted Feb 28, 2020, 1:32 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. ดร.วิทยา ประวะโข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 เป็นประธานในพิธีบวงสรวง พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม เนื่องในโอกาสครบรอบวันก่อตั้งโรงเรียน ครบ 28 ปี ณ โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคม โดยมีพิธีบวงสรวง คณะครูนักเรียนรำบวงสรวง ถวายเพลพระ ในการนี้มีนายณฐพล ฉิมนันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะผู้บริหารร่วมพิธีด้วย
 

Comments