เปิดการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์

posted Jan 14, 2020, 12:59 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร

 วันที่ 9 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. ดร.วิทยา  ประวะโข  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งมีกำหนดจัดอบรมระหว่างวันที่ 9-16 มกราคม 2563 ณ โรงแรมนภาลัย อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

Comments