เปิดบ้านวิชาการโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร

posted Feb 29, 2020, 8:00 PM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ดร.วิทยา ประวะโข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 เป็นประธานเปิดงาน OPEN HOUSE 2020 เปิดโลกวิชาการ เปิดบ้านแห่งการเรียนรู้ ณ โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร โดยมีนางชุติมา ปราบมนตรี ผอ.โรงเรียนกล่าววัตถุประสงค์การจัดงาน ในการนี้มีผู้อำนวยการโรงเรียนในสหวิทยาเขตบ้านดุงทุ่งฝน และโรงเรียนในเขตบริการร่วมงานเป็นจำนวนมาก ในการนี้ได้ปลูกต้นร่วงผึ้ง ต้นไม้ประจำรัชกาลที่ 10 ในโรงเรียนด้วย
 
 
 
 
 
 
Comments