เปิดบ้านวิชาการโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์

posted Jan 21, 2020, 12:09 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร

วันที่ 20 มกราคม 2563 เวลา 09.30 น. ดร.วิทยา ประวะโข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 เป็นประธานเปิดมหกรรมวิชาการ Open House Day ประจำปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ โดยมีนายสุวิทูรย์ ภักดีสมัย ผู้อำนวยการโรงเรียนกล่าวรายงานการจัดงาน โดยมีกิจกรรมการประกวดร้องเพลง นิทรรศการ โครงงานต่างๆเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ประสบการณ์จากการปฏิบัติจริง โดยมีโรงเรียนระดับชั้นประถมศึกษาในเขตพื้นที่บริการร่วมชมนิทรรศการ จำนวน 32 โรงเรียน
 
 
 
Comments