เปิดบ้านวิชาการเชียงพังพัฒนวิช

posted Mar 3, 2020, 11:34 PM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ updated Mar 3, 2020, 11:53 PM ]

วันที่ 3​ มีนาคม 2563โ​รงเรียนเชียงพังพัฒนวิช จัดกิจกรรมเปิดโลกวิชาการเปิดบ้านแห่งการเรียนรู้ ได้รับเกียรติจากดร. วิทยา ประวะโข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 20 เป็นประธานเปิดกิจกรรมโดยมีนางเยาวลักษณ์สุวรรณมณี ผอ.โรงเรียนกล่าวรายงาน โดยมีโรงเรียนในเขตบริการเข้าร่วมกิจกรรม มีผลงานทางวิชาการ กิจกรรมการเรียนรู้มากมาย ในการนี้ได้เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนด้วย