งานอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นสำหรับเด็กและเยาวชนในงานทรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ วันป่าบ้านค้อ

posted Feb 6, 2020, 8:00 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ updated Feb 6, 2020, 8:01 AM ]
 
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 ดร.วิทยา ประวะโข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 เป็นประธานเปิดงานอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นสำหรับเด็กและเยาวชนในงานทรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ วันป่าบ้านค้อ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี โดยมีโรงเรียนในสังกัดสพม.20ร่วมกิจกรรมจำนวนมาก โดยมีกิจกรรมระหว่างวันที่ 2-8 กุมภาพันธ์ 2563