งานแสดงมุทิตาจิต "วันวานร่วมฟันฝ่า วันข้างหน้าใจผูกพัน"

posted Sep 23, 2020, 2:02 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ updated Sep 23, 2020, 2:04 AM ]
วันที่ 15 กันยายน 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 จัดงานแสดงมุทิตาจิต "วันวานร่วมฟันฝ่า วันข้างหน้าใจผูกพัน" ได้รับเกียรติจากนายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน สพฐ. และปฎิบัติหน้าที่ผู้ตรวจราชการสพฐ. เป็นประธานในพิธี โดยมีดร.วิทยา ประวะโข ผอ.สพม.20 พร้อมด้วยรองผอ.สพม.20 ผู้บริหารสถานศึกษาร่วมต้อนรับ ซึ่งท่านได้ให้เกียรติมอบเกีียรติบัตรและกล่าวแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณ ซึ่งในปีนี้มีผู้เกษียณอายุราชการทั้งสิ้น จำนวน 121 คน ในส่วนของผู้บริหารสำนักงานเขตพิ้นที่การศึกษามีนายภูริพัฒน์ ชาวเวียง รองผอ.สพม.20 และดร.ชูวิทย์ สิงห์โท รองผอ.สพม.20 เกษียณอายุราชการด้วย